FacebookČemu věříme?

Jsme nové křesťanské společenství patřící mezi sbory Církve adventistů sedmého dne.
Nejsme tedy zatížení tradicí, únavou ani formálností — noví křesťané přinesli do našeho společenství radost, nadšení a hezké vztahy.Spolu s ostatními křesťanskými církvemi se hlásíme k Apoštolskému vyznání víry:


Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.
I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho;
jenž se počal z Ducha svatého,
narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Ponciem Pilátem,
ukřižován umřel i pohřben jest;
sestoupil do pekel,
třetího dne vstal z mrtvých;
vstoupil na nebesa,
sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího;
odtud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha svatého,
svatou církev obecnou,
společenství svatých,
odpuštění hříchů,
vzkříšení těla a život věčný.

Více o tom, čemu věříme, naleznete na stránkách www.adventiste.cz.