VEČERY O CHOROBÁCH 21.STOLETÍ

PŘEDNÁŠEJÍ STUDENTI 1. A 2. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY


 

Rádi bychom Vás pozvali na deset večerů strávených se studenty lékařských fakult nad tématy nejčastějších chorob 21.století. Naší filozofií je nezastavit se jen u strohých příkazů o tom, co dělat a co ne, ale zasvětit každého člověka do základních principů fungování lidského těla a chorob, které jej mohou poškodit. Na tomto základě pak lze lépe vysvětlit principy prevence a důvody tak častého výskytu v populaci. Zároveň ale může být každý okouzlen poznatky o funkcích a obranných mechanismech lidského organismu. Přijďte si tedy poslechnout a prodiskutovat s námi témata o tomto úžasném daru, kterým pro nás naše tělo je, přijďte na Medicínu pro lidi. — VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ.

Více informací na webu www.medicinaprolidi.cz.


Program

Přednášky

Ačkoliv jde o přednášky lékařské, upravili jsme jejich obsah tak, aby byly srozumitelné pro každého. Latinskou hantýrku u nás tedy nečekejte. Na co se ale můžete těšit je na jednoduchých příkladech vysvětlený mechanismus vzniku a prevence nejčastějších civilizačních chorob. V první sérii přednášek jsme se zaměřili především na onemocnění srdce a cév a na nádorová onemocnění. Také bychom rádi vědeli, jaké otázky řeší naši budoucí pacienti nejvíce a co sami od svého lékaře očekávají.

Přednášky proběhnou od 11.4. do 13.6.2018 od 18.hod večer ve společenském centru Bethany na adrese: Za Brumlovkou 1519/4.

Těšíme se na Vás!

Worskshopy

Jsou témata, která se nedají vhodně předat pouhou přednáškou. Pro tato témata jsme si připravili interaktivní workshopy, ve kterých si budete moci také leckteré věci sami vyzkoušet. Nejlepším příkladem je nácvik první pomoci, která může v běžném životě probíhat v mnoha odlišných situacích, kterým se člověk musí často přizpůsobit. Domníváme se, že abyste z první pomoci něco měli, je třeba, aby si ji člověk sám zažil, jen tak má potom větší šanci nepropadnout panice, když dojde na reálnou zkoušku ohněm.

Nácvik první pomoci proběhne 23.5.2018 od 18. hodin večer společenském centru Bethany na adrese: Za Brumlovkou 1519/4.

Těšíme se na Vás!

Diskuze

Po každé přednášce či worshopu proběhne diskuze s lidmi, kteří Vás programem provedli. Zároveň by nám udělalo radost, kdybyste nám vždy na konci programu pomohli vyplněním ankety. Podle výsledků ankety se budeme rozhodovat jaká témata zařadit do dalších přednáškových cyklů a budeme postupně upravovat přednášky do podoby, ve které budou pro lidi co možná nejpřínosnější. Také by nás zajímalo, co od lékařů naši budoucí pacienti očekávají a jak jim lze návštěvu u lékaře zpříjemnit. Jsme zatím na pouhém začátku a máme ještě se hodně co učit a pouze s vaší pomocí dokážeme vytvořit z tohoto projektu skutečnou „Medicínu pro lidi“

Těšíme se na Vaše otázky!