Proč nezkusit cestu víry?

V našem společenském centru můžete slyšet přednášky proslovené na různá témata.
Série Proč nezkusit cestu víry? odpovídá posluchači na základní otázky víry, které si všichni klademe:
„Kdyby byl Bůh, přeci by nedopustil všechno tohle zlo!“ Níže můžete nalézt odpovědi na tuto i další otázky.

Přednášející Pavel Šimek

Nar. 1954, po maturitě na gymnasiu 1974 a zákazu vysokoškolského studia v době totality pracoval 12 let jako horník. Později vystudoval dálkově důlní měřičství a geologii, poté teologický seminář v Holešově a v Praze. V roce 1986 nastoupil jako duchovní Církve adventistů s. d. Po revoluci pokračoval ve studiu teologie na Newbold College v Anglii.
Má bohaté životní zkušenosti z práce s lidmi. Přes deset let také pracoval jako kaplan ve vězeňské službě. Pět let byl předsedou Církve adventistů s. d. Nyní pracuje jako kazatel v SC Bethany na BB Centrum v Praze.
Je ženatý, má tři děti a čtyři vnoučata.


Videoarchiv přednášek
1/16 Nemohu nevěřit
2/16 Co víme o Nejvyšší inteligenci?
3/16 Dobro silnější než zlo
4/16 Bible — víc než kniha
5/16 Kdo je Ježíš?
6/16 Zachráněný pro věčnost
7/16 Zákon lásky
8/16 Ztracený den odpočinku
1. stránka z celkem 212