Proč nezkusit cestu víry?

V našem společenském centru můžete slyšet přednášky proslovené na různá témata.
Série Proč nezkusit cestu víry? odpovídá posluchači na základní otázky víry, které si všichni klademe:
„Kdyby byl Bůh, přeci by nedopustil všechno tohle zlo!“ Níže můžete nalézt odpovědi na tuto i další otázky.

Přednášející Pavel Šimek

Nar. 1954, po maturitě na gymnasiu 1974 a zákazu vysokoškolského studia v době totality pracoval 12 let jako horník. Později vystudoval dálkově důlní měřičství a geologii, poté teologický seminář v Holešově a v Praze. V roce 1986 nastoupil jako duchovní Církve adventistů s. d. Po revoluci pokračoval ve studiu teologie na Newbold College v Anglii.
Má bohaté životní zkušenosti z práce s lidmi. Přes deset let také pracoval jako kaplan ve vězeňské službě. Pět let byl předsedou Církve adventistů s. d. Nyní pracuje jako kazatel v SC Bethany na BB Centrum v Praze.
Je ženatý, má tři děti a čtyři vnoučata.


Videoarchiv přednášek
9/16 Pravá bohoslužba
10/16 Manželství a rodina
11/16 Předpovězené selhání království
12/16 Smrt, strach z neznám
13/16 Modlitba
14/16 Křest a večeře Páně
15/16 Apokalypsa
16/16 Bůh před lidským soudem
2. stránka z celkem 212