SEMINÁŘ O DUCHOVNÍCH DARECH
25. 5.—8. 6. 2019

„Plamen Ducha nezhášejte…“ (1Tes 5,19)


Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; rozdílné služby, ale tentýž Pán; a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu. (...) To všechno působí jeden a týž Duch, který uděluje každému zvláštní dar, jak sám chce.

1K 12,4–7.11
CÍL SEMINÁŘE

Růst v poznání Ducha svatého a jeho vůle s námi. Rozvinout poznání o darech Ducha. Objevit svoje dary Ducha a mít je potvrzené druhými. Objevit potenciál svého sboru a jeho poslání. Najít radost ve službě pro Krista prostřednictvím Duchovních darů.
Plakát události zde.


JEDNOTLIVÉ UDÁLOSTI

PŘIHLÁŠENÍ NA SEMINÁŘ

Více o jednotlivých seminářích naleznete v našem kalendáři nebo zde.

SOBOTA 25. 5. od 17.00 hod.: Dárce darů a účel darů.

PÁTEK 31. 5. od 18.00 hod.: Rozmanitost duchovních darů.

ÚTERÝ 4. 6. od 18.00 hod.: Objevení a potvrzení darů.

SOBOTA 8. 6. od 17.00 hod.: Osobní i sborový život s dary Ducha.

Pro účast na semináři je třeba se přihlásit pomocí kontaktního formuláře, nebo na e-mail rosezrnova@seznam.cz!


JAK SE K NÁM DOSTANETE?

Do SC Bethany se dostanete pomocí MHD pěšky z autobusové zastávky Brumlovka (linky 118, 124, 170, 905, 910, 956, BB1, BB2).
Pojedete-li autem, pak je přímo u našeho společenského centra zdarma parkoviště v ulici Za Brumlovkou.