Načítám Akce
  • akce již proběhla.

Kulatý stůl a panelová diskuze: NA ROZCESTÍ

Posláním kulatého stolu a panelové diskuze je podpořit otevřenou a kultivovanou debatu o tom, zda multikulturalismus ohrožuje naši kulturní identitu a zda je prosazování genderové ideologie spolu s LGBT+ aktivizmem nebezpečné pro zdravý vývoj mladé generace.

Přáním organizátorů je vytvořit prostor pro setkání těch, kteří spoluvytvářejí složitý proces výchovy a vzdělávání dětí: vědců a vysokoškolských pedagogů, poradců, učitelů, vychovatelů a rodičů. Organizátoři chtějí posílit vědomí odpovědnosti všech, kteří mají úkol podpořit a chránit zdravý psychický, fyzický a sociální vývoj nové generace tak, aby mohla prožít co nejlepší život osobní, profesní a společenský.

PROGRAM

13.00–13.30: Úvod, Ilona Semrádová (Společenské centrum Bethany), aktuální situace v oblasti chystaných změn ve školském kurikulu, PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D., DiS., (PedF MUNI)
13.30–14.15: Předávání evropské kultury na školách, Mgr. Nina Nováková (Středoevropská inspirace), PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D., DiS.
14.30–15.15: Harmonický vývoj osobnosti dítěte, prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc., (FF Karlovy Univerzity)
15.30–16.30: Sexuální výchova ve škole a v rodině, PhDr. Marie Nováková, psycholog, Mgr. Jana Jochová (Aliance pro rodinu)
16.30–17.00: Závěr a formulování výstupu
17.00–18.00: Přestávka
18.00: Panelová diskuse pro veřejnost, účast přislíbili: prof. MUDr. Jiří Vácha, DrSc., PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D., DiS., JUDr. Jakub Kříž, Ph.D., Mgr. Nina Nováková, Mgr. Jana Jochová

VYSTUPUJÍCÍ

Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc., je významná česká psycholožka. Vede oddělení sociální psychologie na katedře psychologie FF UK v Praze, je autorkou řady publikací z oboru vývojové psychologie dítěte.
PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D., DiS., vedoucí Katedry občanské výchovy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Byl přizván Úřadem vlády a Národním ústavem pro vzdělávání ke spolupráci na tvorbě koncepce občanského vzdělávání.
Prof. MUDr. Jiří Vácha, DrSc., přednášel patologickou fyziologii a vedl výzkum v oboru molekulární patofyziologie na Masarykově univerzitě v Brně. Přinesl věcně odborný postoj do emocionálně vypjaté diskuse kolem svatováclavského kázání prof. Piťhy.
PhDr. Marie Nováková se věnuje psychologickému poradenství a diagnostice, spolupracuje s autory vzdělávacích programů v oblasti rizikového sexuálního chování dětí a mládeže.
JUDr. Jakub Kříž, Ph.D., advokát, vedoucí katedry Soukromého práva na Vysoké škole CEVRO Institut., specializuje se na správní a cizinecké právo, pracoval na odboru církví Ministerstva kultury ČR.
Mgr. Jana Jochová, předsedkyně Aliance pro rodinu v ČR, věnuje se aktivně obraně rodičovských práv, především právu rozhodovat o výchově svých dětí. Je iniciátorkou Dne pro rodinu.
Mgr. Nina Nováková, středoškolská pedagožka v oborech latina, základy společenských věd, etická výchova. Jako politička usiluje o zařazení evropské kulturní identity mezi obecné vzdělávací cíle školského zákona. Je zakladatelkou Středoevropské inspirace.

V případě zájmu o účast na kulatém stolu, prosíme o potvrzení účasti na e-mailovou adresu: semradova.ilona@gmail.com Kapacita kulatého stolu je omezená.

Účast na kulatém stolu a panelové diskuzi je díky podpoře partnerských subjektů bez poplatku.
Organizátoři: Středoevropská inspirace, z.s., Aliance pro rodinu, z.s.

Datum

10 dubna

Čas

13:00–19:00

Cena

Zdarma

Místo

SC Bethany
Za Brumlovkou 1519/4
Praha, 14000 Česká republika

Sdílet tuto událost